INSTALLATIONSKRAV

Grundläggande är att skapa ett stabilt fundament över tid, där luftfuktigheten ovan och under trallplankorna är samma, så nära som man kan komma.

1. Marken ska vara väldränerad med 2% lutning på avrinning bort från utegolvet. Om marken inte är väldränerad, tex matjord eller mycket tunt lager fin sand, så finns det två strategier:

a) Lägg en fuktspärr som är slät. Säkerställ att den saknar fördjupningar som annars riskerar samla regnvatten.

b) Ta bort 10-15 cm av ytskiktet och ersätt med singel/stenkross, men sträva fortsatt efter att marken under singeln har 2% avrinning och saknar fördjupningar.

2. När avrinning/dränering är säkerställd: placera reglarna ovanpå bärande element såsom piedestaler, kilar eller bjälkar med cc 30 cm (centrum till centrum) för Ipe och 40 cm för Teak. De bärande elementen vara placerade med cc 55 cm längs aluminiumregeln. Kortare avstånd kan användas vid extra hård belastning, men tänk då på att spillet ökar på aluminiumreglarna och extra reglar kan behöva beställas. Tänk på att båda kortändar på aluminiumreglar som möts ska ha stöd.

3. Mellanrummet mellan trallen och marken ska vara välventilerad och minst 10-15 cm, helst öppet vid sidorna. Detta underlättar utjämning av luftfuktighet under och över utegolvet. Principen är densamma som används vid tex fasadpaneler för att undvika att undersidan sväller av fukt och ovansidan krymper av solens värme, varpå brädorna med mycket stor kraft kupar sig och installationen blir inte lika slät och fin som den kan vara.

4. Kortändar som möts på både reglar och trallplankor ska överlappas av nästa rad. Sträva after att de möts mitt på nästa regel/planka i närmst intill-liggande respektive rad.

5. Plankorna temperatur vid installationstillfället ska beaktas vid installationstillfället i förhållande till de rekommenderade mellanrummet mellan två kortsidor som möts. Exempel: om plankorna installeras när de är maximalt uppvärmda av direkt solljus så ska de inte ha mer än 1 mm avstånd. Är det plankorna konditionerade i minusgrader lämnas med fördel 6 mm.

6. Avstånd på reglarna bestäms av hur hård trafikbelastning installationen utsätts för. Ovan rekommenderade regelavstånd gäller för de flesta fall med medel till intensiv belastning. På områden där belastningen är extra tufft, tex vid tunga punktlaster, så kan en extra regel placeras mellan befintliga reglar.

7. Ovan angivet gäller för gångtrafik.

Stäng

Popup

Använd denna Popup för att lägga till en maillista för registreringsformulär. Alternativt, använd ett enkelt meddelande med en länk till en produkt eller sida.

Verifiering av ålder

Genom att klicka på länken medger du att du är tillräckligt gammal för att dricka alkohol.

Sök

Kundvagn

Din kundvagn är tom.
Handla nu